Privātuma politika1. Vispārīgie noteikumi

Šī privātuma politika nosaka principus, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, Jums apmeklējot un izmantojot apsardzes uzņēmuma SIA “Taipans” (turpmāk - mēs), reģ. nr. 40003973555, mājaslapu www.taipans.lv (turpmāk – Mājaslapa), tajā esošos rīkus un informāciju.

Mēs paturam tiesības vienpusēji veikt papildinājumus Privātuma politikā, aktuālo versiju ievietojot Mājaslapā.


2. Datu apstrādes nolūki

Mēs ievācam un apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

1) lai varētu sniegt Jums apsardzes un citus ar drošību saistītus pakalpojumus, vai arī sniegtu atbildi uz jūsu interesējošo jautājumu;

Sazinoties ar mums pa pastu, e-pastā vai telefoniski mēs izmantojam jūsu norādīto informāciju, lai sagatavotu Jums sadarbības piedāvājumu savu pakalpojumu sniegšanai, noformētu līgumu, sniegtu konsultācijas, dotu ieteikumus vai sniegtu atbildi uz jūsu atsūtīto pieprasījumu vai vēstuli.

Iespējamās personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam šajos gadījumos: pamatdati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods), kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), profesionālie dati (piemēram, amats, darba vieta), publiskajos reģistros pieejamie dati (piemēram, uzņēmuma reģistra informācija) u.c.

2) lai nodrošinātu Mājaslapas darbību, tā satura un lietojamības pilnveidošanu;

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu stabilu mājaslapas darbību un to funkciju izmantošanu, kā arī iegūtu informāciju par to, kā Jūs izmantojat Mājaslapu. Iegūtā informācija no sīkdatnēm nesatur datus, kas ļautu mums Jūs personīgi identificēt. Aicinām Jūs iepazīties ar detalizētāku informāciju par sīkdatņu lietošanu, izlasot sadaļu par sīkdatnēm.


3. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir maza apjoma faili, kuri tiek saglabāti jūsu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā. Gadījumā, ja Jūs neesat atspējojis sīkdatņu saglabāšanu jūsu pārlūkprogrammā, sīkdatnes tiks saglabātas brīdī, kad atvērsiet mūsu Mājaslapu.

Sīkdatnes ļauj mums saprast, vai esat jau iepriekš apmeklējis mūsu Mājaslapu. Tāpat tās palīdz atcerēties jūsu veiktās darbības un izvēles, lai nodrošinātu efektīvu Mājaslapas lietošanas pieredzi. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

Mūsu Mājaslapas darbības nodrošināšanai mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un trešo pušu sīkdatnes (kā piemēram, Facebook sīkdatnes). Sesijas sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē līdz sesijas beigām, un pēc tam tās tiek dzēstas. Savukārt trešo pušu sīkdatnes saglabājas jūsu ierīcē līdz brīdim, kad tās tiek dzēstas, vai arī noteiktu laika periodu, kā to paredz šīs sīkdatnes.

Lai atteiktos no sīkdatņu izmantošanas, mēs iesakām Jums vadīties pēc jūsu izmantotās pārlūkprogrammas instrukcijām, kā interneta pārlūkprogrammas iestatījumos atspējot un dzēst sīkdatnes. Sīkdatņu atspējošana var ietekmēt atsevišķu mūsu Mājaslapas sadaļu vai elementu darbību. Papildus informāciju par sīkdatnēm, Jūs varat iegūt www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.


4. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Ņemot vērā iepriekš minētos personas datu apstrādes nolūkus, mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz:


5. Datu glabāšanas ilgums

Mēs apstrādājam jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, vai arī izvērtējot datu apstrādes nolūku un glabāšanas nepieciešamību.


6. Datu apstrādes aizsardzība un drošība

Savā darbībā mēs ievērojam personas datu apstrādes un aizsardzības principus, kā arī īstenojam atbilstošus personas datu apstrādes tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam konfidencialitātes prasības un bez tiesiska pamata neizpaužam trešajām personām jebkādu personu datus saturošu informāciju.


7. Jūsu tiesības kā datu subjektam

Jums ir tiesības iegūt informāciju par jūsu datu apstrādi un iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī saņemt šo datu kopiju, kuri atrodas mūsu informācijas apritē.

Jums ir tiesības dzēst, izdarīt labojumus savos personas datos, kā arī ierobežot un iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šīs tiesības tiks realizētas tikai gadījumā, ja tam ir pamatots iemesls.

Gadījumā, ja mēs neatbildam normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai neizpildām pamatotu jūsu pieprasījumu, Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.


8. Kontaktinformācija

Jautājumos par personas datu apstrādi aicinām sazināties pa e-pastu: taipans@taipans.lv.