Mūsu prioritāte - JŪSU DROŠĪBA!

Videonovērošana

Videonovērošanas sistēmas nodrošina telpās vai teritorijā notiekošo notikumu vizuālu fiksēšanu un ieraksta datu nesējā notikumus vairāku nedēļu vai mēnešu garumā. Videonovērošanas sistēma sniedz iespēju iegūt vizuālu informāciju par notiekošo novērojamajā zonā 24 stundu režīmā. Pateicoties tehniskajām iespējām, videonovērošanas sistēma ļauj papildus automātiski analizēt notiekošo kustību, veikt atsevišķas apsardzes funkcijas, nodrošināt nekavējošu atbildīgā personāla informēšanu, ja tiek konstatēta darbība, kura uzskatāma par aizdomīgu vai neatļautu. SIA "TAIPANS” piedāvā apsardzes videonovērošanas sistēmas – dzīvokļiem, mājām, birojiem un ražošanas objektiem, kā arī teritorijām ap tiem. Videonovērošanas sistēmu var izmantot gan kā reālā laika pārraudzības sistēmu, gan kā vēstures notikumu restaurēšanas sistēmu.
 
Videonovērošanas sistēma vislabāko efektu sniedz, ja tā papildus tiek integrēta ar citām drošības sistēmām, kā apsardzes, piekļuves kontroles, ugunsgrēka trauksmes atklāšanas un izziņošanas sistēmām. Šajā gadījumā papildus trauksmes signāliem no citām sistēmām, tiek iegūta arī vizuāla notikuma fiksācija, kas ļauj pilnībā restaurēt nesankcionētas rīcības vai neplānota notikuma secību un tajā iesaistītās personas.