Mūsu prioritāte - JŪSU DROŠĪBA!

Tehniskā apsardze

Apsardzes pakalpojumu izmantošana ir visefektīvākais veids, kā samazināt Jūsu objekta apdraudējuma risku, novērstu materiālos un morālos zaudējumus. Tehniskās apsardzes pakalpojums sevī ietver signālu saņemšanu no objekta, datu apstrādi un analīzi, mobilās grupas nosūtīšanu uz objektu tā apsekošanai un klienta informēšanu par notikumiem objektā. Datu tīkls un centralizētās novērošanas pults (CNP) tehniskās sistēmas nodrošina nepārtrauktu objektu kontroles informācijas plūsmu ar sakaru kanālu dublēšanu, visu notikumu un mūsu personāla darbību protokolēšanu, t.sk., fiksējot audio un video ierakstus, kas dod mums iespēju argumentēti sniegt atskaites klientiem par notikumiem. Apsardzes firmas, kuras sniedz apsardzes pakalpojumus, SIA „TAIPANS” šobrīd ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas savā darbībā izmanto CNP digitālo karti, kurai ir saikne ar apsardzes automašīnās uzstādīto GPS sistēmu, kas ļauj CNP darbiniekam kartē redzēt: 
  1. Trauksmes objekta atrašanās vietu;
  2. Precīzu pārkāpuma vietu objektā;
  3. Objektam tuvāko mobilo apsardzes vienību.
CNP darbinieks tādā veidā spēj koriģēt mobilās grupas nokļūšanu objektā pa iespējami tuvāko ceļu un visīsākā laika posmā.