Mūsu prioritāte - JŪSU DROŠĪBA!

Fiziskā apsardze

Fiziskās apsardzes pakalpojumi ietver klienta darbinieku un īpašuma apsardzi. Apsardzes darbinieks sniegs visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu visus iespējamos zaudējumus un atrisinātu radušās konfliktsituācijas.
 
Apsargājamo objektu apsardze tiek veikta saskaņā ar SIA „TAIPANS” izstrādātām un ar Klientu individuāli saskaņotām Objektu apsardzes instrukcijām, kurās ir noteikts:
  • Apsardzes darbinieku tiesības un pienākumi veicot objekta apsardzi;
  • Apsardzes darbinieku rīcība ārkārtas situācijās;
  • Nepieciešamie kontakttālruņi, objekta evakuācijas un apgaitas gadījumiem, kā arī patrulēšanas plāni.
Katrā apsargājamā objektā, tiek nozīmēti Dežūrmaiņu vecākie vai/un apsardzes objektu vadītāji, kuri nodrošina:
  • Apsardzes darbinieku pienākumu veikšanas kontroli, saskaņā ar objekta instrukcijas noteikumiem un Klienta atbildīgo darbinieku rīkojumiem, kas saistīti ar drošības procedūru organizēšanu objektā;
  • Apsardzes darbinieku vadību un koordināciju starpgadījumu un ārkārtas situāciju gadījumos;
  • Atskaišu sagatavošanu (ikdienas, iknedēļas) par apsardzes darbinieku aktivitātēm un notikumiem apsargājamā objektā.
Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā un kontrolē tiek iesaistīts Fiziskās apsardzes nodaļas vadītājs, kurš:
  • Organizē un kontrolē vairāku objektu apsardzes darbinieku darba organizāciju
  • Veic nepieciešamo papildus apmācību apsargājamos objektos
  • Veic nepieciešamās izmaiņas apsardzes darbinieku darba organizācijā, saskaņā ar Klienta atbildīgo darbinieku rīkojumiem.