Mūsu prioritāte - JŪSU DROŠĪBA!

Drošības sistēmu uzstādīšana un apkalpošana

SIA „TAIPANS” Tehniskā dienesta darbiniekiem ir ilglaicīga pieredze visdažādākās sarežģītības pakāpes objektu aprīkošanā ar elektroniskajām drošības sistēmām, kā arī šo sistēmu apkalpošanā:
  • Apsardzes signalizācijas sistēmas;
  • Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas;
  • Video novērošanas sistēmas;
  • Piekļuves kontroles sistēmas.
SIA „TAIPANS” tehniskie speciālisti veiks Jūsu darbinieku apmācību darbā ar drošības sistēmām. Dežurējošā tehniskā personāla ierašanās objektā 2h laikā.
 
Drošības sistēmu uzstādīšana objektā tiek veikta izpildot visas sistēmu izgatavotāju firmu komplektēšanas, LR pastāvošo normatīvu prasības. Drošības sistēmās tiek izmantotas tikai teicamas kvalitātes, sertificētas un firmā pārbaudītas iekārtas. Divpadsmit mēnešus pēc Sistēmas uzstādīšanas un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, SIA „TAIPANS” garantē: 
  • Sistēmas iekārtu bezmaksas remontu, kā arī komplektējošo detaļu nomaiņu, ja defekts radies nekvalitatīva darba rezultātā vai Sistēmas ražotāja vainas dēļ;
  • bojāto Sistēmas iekārtu nomaiņu, ja tās remontētas vairāk kā trīs reizes;
  • bojāto Sistēmas iekārtu nomaiņu, ja Izpildītājs konstatē, ka nav iespējams veikt to remontu.